Slik blir hyttene som skal settes ut i naturen

Nyheter

Frøya kommune ønsker at det skal settes ut inntil tre uværshytter/ fuglekikkerhytter i området ved Titran. Miljøverndirektoratet har bevilget 500.000 kroner til dette. I tillegg skal kommunen bruke i overkant av 1,2 millioner kroner.