Rekordoverskudd i Frøya. Men hvordan ta vare på verdiene?

Økonomisjef Roger Antonsen 

Nyheter

Fordelt på antall innbyggere hadde Frøya kommune den nest høyeste skatteinngangen i hele landet i 2020.