- Ubrukelig til industri?

Uttibrua med Madsvågen og Ellingsundet i bakgrunnen 

Nyheter

Frøya kommunestyre vedtok sist torsdag å ta saken om industriplanen for Uttian helt til kommunaldepartementet. Flertallet er svært misformøyd med saksgangen og statsforvalterens (fylkesmannen) behandling av saken. Fylkesmannen leverte innsigelse, for så å tillate kommunen å ta en ny behandling av planen, før de etter innsigelser som kom inn i neste runde, stoppet planen. Hovedgrunnen er opplysninger om at et hubropar har næringsområde som vil bli berørt av en industriutbygging på Uttian. Hubro er en sterkt truet fugleart.