Betongfirmaet gikk på flere smeller

Men ser lyst på framtida.

Vidar Hammer i Hitra Bygg og Betong  Foto: arkivfoto

Nyheter

Hitra Bygg og Betong AS på Hestvika måtte gjøre opp regnskapet for 2020 med minustall. Selv om omsetningen lå på samme nivå som året før, fikk man et negativt driftsresultat på 802.000 kroner. Til sammenligning hadde de i 2019 et overskudd på 2.380 millioner kroner.