Tillater at glampinghyttene settes ut ved Sula

Eksempel på glampinghytte, vedlagt i søknaden 

Nyheter

Som lokalavisa har fortalt tidligere søker Frøy utvikling om tillatelse til å sette ut to glamping-hytter med tilhørende infrastruktur på Skjøttholmen, Sula. De to enhetene er containerbasert. Bakgrunnen for tiltaket, er at man ønsker å utvikle drift tilknyttet Terna Pub på Sula, slik at man kan opprettholde aktivitet på Sula med tilhørende helårs arbeidsplasser.