Gatekjøkken med minus i første driftsår

Nyheter

Oliver Eirheim åpnet sist vinter gatekjøkkenet Heimies ved bensinstasjonen på Kalvøya, Sandstad. Regnskapet for oppstartsåret 2020 viser at Heimies AS omsatte for 606.000 kroner og fikk et negativt driftsresultat på 148.000 kroner.