Vil bygge stort turistanlegg med bryggeri, restaurant, landhandel og marina

Firmaet Knutshaug Invest går med planer om stor turistsatsing. Selskapet vil bygge stort turistanlegg med bryggeri, restaurant, landhandel og marina.

skisse vedlagt søknaden  Foto: Plan arkitekter

Nyheter

Plan arkitekter søker på vegne av tiltakshaver Knutshaug Invest as v/Edgar Knutshaug, om tillatelse til igangsetting av planarbeider for en eiendom på Hestnes på Hitra.