Stifter birøkter-selskap

Nyheter

Enkeltmannsforetaket Flåhammer Ølstøren Birøkting ble stiftet, og registrert i Brønnøysundsregistrene, 3. juni.