Vil tilby overnatting i hengekøyer

Sula fyr 

Nyheter

Sulakultur har søkt Frøya kommune om å få bruke kommunal eiendom til å plassere ut helgekøyer. De ønsker å leie ut hengekøyer som overnatting for turister. De har pekt seg ut to områder som er skjermet fra bebyggelsen, og enget til formålet. Den ene er på en skjermet hylle nedenfor Sula Fyr. Den andre lokaliteten er på Tingholmen sørvest for Sulshaugen (hvor fyret står).