Bewi får åtte millioner i statsstøtte

Patenten kan fjerne et "usynlig" plastavfalls-problem.

  Foto: Bewi Energy

Nyheter

Bewi fikk nylig DOGA-merket for design og arkitektur for sin patent "Bewi Smart protector". Dette er en plasthette som beskytter rørgjenger under transport . Den er universell og passer til alle gjengemønstre, og beskytter derfor gjengene uavhengig av patent.