Jevn drift for profileringsfirma

Brage Myhren teiper en bil som skal dekoreres. Fra lokalavisas bedriftsreportasje vinteren 2020. 

Nyheter

Brage Profil AS på Hitra har godkjent årsregnskap for 2020. Det viser at omsetning og resultat lå ganske nøyaktig på samme nivå som året i forveien. Omsetningen ble på 3,568 millioner, mot 3,458 millioner kroner i 2019. Driftsesultatet ble på 171.000 kroner, noe som er 6000 kroner mer enn året før.