Valgte den billigste ryddeløsninga

Nyheter

Frøya formannskap vedtok tirsdag at det skal brukes 670.000 kroner på opprydding av hogstfelter etter sitkagranprosjektet. Dette innebærer at hogstavfall blir samlet i haug på hogstfeltene, men at det ikke fjernes.