Fiskeforedlingsfirma med større tap i fjor

Jan Kjølsø (arkivfoto) 

Nyheter

Hitra Salmon AS (tidligere Hitralaks) i Barmfjorden fikk et tungt økonomisk år i 2020. Regnskapet viser at omsetningen ble på 687.000 kroner, noe som er en halvering fra året i forveien, da omsetningen var på 1,329 millioner kroner. Regnskapet ble gjort opp med et negativt driftsresultat på 506.000 kroner. I 2019 hadde selskapet gjort store investering i utstyr, og fikk et negativt driftsresultat på 450.000 kroner.