Alle skjenkestedene fritas for gebyr

Nyheter

I siste kommunestyremøte før sommerferien vedtok Frøya kommune at alle serveringsteder i kommunen skal slippe å betale bevillings- og skjenkegebyrer for 2021.