Lokalbutikk med gode tall. Har gjort grep som bremser handelslekkasjen

Lokalbutikken kan vise til svært god økonomisk utvikling.

Mausund 

Nyheter

Coop Mausund SA er et selvstendig samvirkelag, og kan for 2020 vise til svært god økonomisk utvikling.