Bygger stort verksted- og lagerbygg

Nyheter

Ett 680 kvadrat stort næringsbygg har reist seg på Flatøya på Flatval, like ved Måsøvals servicehavn, som ble sprengt ut for fire år siden.