Får etablere avløp tross naboklager

Nyheter

Kystplan har på vegne av Asbjørn Gjerstad søkt om utslippstillatelse for et avløpsanlegg i Vingvågen i Hitra kommune. Dette skal være avløpsanlegg for tre fritidsboliger. Det er levert innsigelser på søknaden fra naboer. De skriver blant annet at "det ikke uten videre kan aksepteres at det installeres utslippsrør i strandsonen i et etablert bade- og rekreasjonsområde som har vært viktig i flere generasjoner."