Avblåser drosjestoppen

Rune Stenvik kjører skolebarn på Frøya 

Nyheter

Etter et langvarig forhandlingsmøte sendte ATB og Trøndertaxi onsdag kveld ut en felles pressemelding som forteller at skolebarna vil bli kjørt også etter klokka 12 torsdag.