Først rehabilitering - så ny tunnel

Nyheter

Formannskapet i Frøya får tirsdag nok en gang opp saken om rehabilitering av Frøyatunnelen og bygging av ny rømnings-/ beredskapstunnel. Med utgangspunkt i de forhandlingene som er gjort mellom fylkeskommunen og Frøya kommune så langt, er det meningen at formannskapet skal gi mandat til videre forhandlinger. Dette går på hvordan en beredskapstunnel kan finansieres.