Seks voksne mannfolk om laget i deres hjerte

Man kan skifte kjerring, men ikke favorittlag.

Roger Sørensen 

Sport

- I morgen skal leedsflagget opp på verandaen, sier Sigurd Smolan på Mausund.