- Det er triste saker, men jeg håper vi snart får lov til å trene normalt

Det er halvannet år siden de spilte kamp. Hvordan blir det med seniorfotballen på øyene?

Ole Eide. Arkivfoto fra da det var lov å spille fotball. 

Sport

De har ikke lov til å trene innendørs, og de har ikke lov til å trene med kontakt. Med andre ord har de som spiller fotball, og som er over 19 år, ikke lov til å trene direkte på det fotball handler om.