Gjenvalgt som SV-leder

Politikk

Hitra SV avholdt årsmøte  med stort oppmøte.

Det nye styret består av Olav Athammer, som tok gjenvalg som leder. I tillegg ble Geir Mosand, Steinar Voldsund Fjeldvær, Bjørg Brasøy og Hilde Jørgensen valgt som styremedlemmer.

- SV er viktigere enn noensinne. Vi har en gedigen miljøkamp foran oss, det er flyktningkrise, arbeidstakeres rettigheter er blitt svekket og forskjellene blant folk er blitt større. Alle blir målt på effektivitet og resultat mens SV sier nei til målstyring og stoppeklokke og ja til tillit! Bl.a. derfor er SV viktigere enn noensinne, uttaler Hitra SV.