Mer enn hver tredje snillfjording har stemt Sp

Politikk

Valgresultat i Snillfjord kommune pr. kl. 20:13 når 99,8 prosent av stemmene er telt opp:


Rødt: 1,6% (+1,1)

Sosialistisk Venstreparti: 1,8% (-0,1)

Arbeiderpartiet: 26,1% (-5,5)

Senterpartiet: 34,5 (+8,1)

Miljøpartiet De Grønne: 1,2% (0,1)

Kristelig Folkeparti: 5,0% (-3,2)

Venstre: 0,5% (-2,2)

Høyre: 14,2 (+0,8)

Fremskrittspartiet: 13,0% (+0,9)

Alliansen: 0,2% (+0,2)

Helsepartiet: 0,4% (+0,4)

Liberalistene: 0,0% (0,0)

Demokratene i Norge: 0,0% (0,0)

De Kristne: 0,2% (0,0)

Kystpartiet: 0,0% (-0,3)

Piratpartiet: 0,0% (0,0)

Pensjonistpartiet: 1,4% (+0,4)

Blanke: 0,2% (-0,3)


Frammøte: 73,9 prosent