Følg kommunestyret direkte

Følg budsjett-debatten direkte

Blir Sistien og Froan kapell tema under budsjett-debatten?
Politikk

I dag (torsdag) klokka 10 møtes Frøya kommunestyre til møte. I tillegg til behandling av saklista, blir det to orienteringer. Orienteringene og det påfølgende møtet kan følges direkte på web-tv her.

Møtet kan du følge direkte her fra kl. 10 (ekstern lenke, Frøya kommune)

Kl. 10.00 Orientering fra MOT v/Ulrik Ervik

Kl. 10.30 Orientering om folkehelse v/Ingrid Kristiansen

Blant sakene som skal til behandling er:

  • Fastsetting av betalingssatser og gebyrregulativ for 2018
  • Budsjett 2018 og økonomiplan med handlingsprogram 2018-2021
  • Søknad om oppheving av fritak fra politiske verv Sigrun Sumstad Sørdal
  • Kommuneplanens arealdel - fastsettelse av planprogram
  • Ordførers og rådmannens orienteringer

Dokumentene kan lastes ned fra Frøya kommunes nettsider