Vil forbedre krigsseiler-bautaen med nytt skilt

Per Ervik reagerer på at krigsseilerbautaen ved Sandstad kirke mangler fødselsdato og dødsdato.  Foto: Per Ervik

Politikk

Per Ervik (Pp) fortalte i lokalavisa før jul at han har fått en del henvendelser og selv sett med egne øyne at det ikke er fødselsdato og dødsdato på Krigsseilerbautaen ved Sandstad kirke.

- Dette er mangelfullt etter min mening. Jeg håper Hitra kommune kan få gjort noe med dette slik at bautaen blir komplett, sa Ervik. Formannskapspolitikerne fikk saken på bordet og ber rådmannen løse denne oppgaven på en rimelig og enkel måte, f.eks. med messingskilt.


Så reddet han Trygve Bratteli fra likhaugen

Jens Arctander Halvorsens sønn fikk oppfylt drømmen om å komme ombord i farens Shetlands-skøyte.