Disse 26 stiller på liste for Frøya Venstre

Arvid Hammernes  Foto: Trond Hammervik

Politikk

Frøya Venstre har lista foran kommunevalget klar.

- Det er ei sterk liste, med fullt av gode kandidater, god geografisk spredning, god kjønnsfordeling og til og med god aldersfordeling. Bare én på lista er kumulert: Arvid Hammernes, ordførerkandidaten vår, sier Johan G. Foss, leder i Frøya Venstre.

De 26 på lista er:


1. Arvid Hammernes, Sistranda

2. Ellen Marie Hansen, Sistranda

3. Halgeir Arild Hammer, Hamarvik

4. Robert Kløven, Nesset

5. Arild Jan Holmen, Titran

6. Barbro Flaahammer, Storhallaren

7. Ole Norborg Mathisen, Hamarvik

8. Rachel Tørum, Dyrøya

9. Edvin Paulsen, Sula

10. Cecilie Bogø, Hamarvik

11. Per Johan Johansen, Flatval

12. Susan Sæther, Dyrøya

13. Albert Stålskjær, Nesset

14. Ronja Østheim Rimol, Sandvika

15. Anders Espnes, Sistranda

16. Arild Trygve Nordvik, Mausund

17. Grete Hilmarsen, Uttian

18. Ole Thorleif Sandvik, Sandvika

19. Tore Gåsø, Sistranda

20. Janne Helene Øien, Mausund

21. Tron Krutvik, Krutvika

22. Bente Flaahammer ,Titran

23. Svein Erlandsen, Sula

24. Ranveig Slettun, Mausund

25. Anne-Mari Hansen, Sula

26. Magne Johansen, Mausund