Har laget regler for hvordan 1,5 millioner grende-kroner skal fordeles

Politikk

Rådmannen og formannskapet har kommet fram til hvordan de 1,5 millioner kronene fra Havbruksfondet, som kommunestyret tidligere har vedtatt skal gå til trivselstiltak i grendene på Hitra, skal fordeles.

Ifølge de nylig vedtatte retningslinjene kan alle lokale lag og foreninger søke om penger fra dette fondet. Noen få unntak finnes, som for eksempel foreninger som driver aktivitet som ikke primært er rettet mot Hitras befolkning.

Pengene skal først og fremst tildeles trivselstiltak i grendene.

- Dette kan omfatte utstyr og tilrettelegging for kulturtiltak, idretts-, leik- og friluftsformål, sosiale møteplasser, formidling av lokalhistorie eller andre tiltak. Pengene skal primært tildeles til utvikling av lokalsamfunnstiltak som gir varige verdier. Pengene kan ikke brukes til ordinær drift, heter det i formannskapets enstemmige vedtak.

Tiltakene prioriteres i følgende rekkefølge:

  1. Tiltak/aktivitet rettet mot barn og unge
  2. Tiltak/aktivitet rettet mot et bredt lag av kommunens befolkning
  3. Oppstart av nye tiltak/aktiviteter

 

Formannskapet har også vedtatt retningslinjer for hvordan søknadene bør være utformet og hvordan pengene skal utbetales.

Første søknadsfrist er satt til 15. september i år.