Fra kl. 10

Følg vindkraft-debatten direkte

Politikk

I dag (torsdag) fra kl. 10 møtes Frøya kommunestyre. Den saken det er ventet mest oppmerksomhet og debatt rundt, er saken som har fått navnet "Prosess-varsel - omgjøring av dispensasjonsvedtak - vindkraft". Denne saken kommer som første sak i møtet. Deretter skal politikerne gå til neste sak under tittelen "Høringsuttalelse fra Frøya kommune - detaljplan og MTA - Frøya vindkraftverk, tilleggsuttalelse".

Kommunestyremøtet sendes som vanlig på web-tv og du kan følge møtet via denne linken (ekstern lenke til Frøya kommune)

Her kan du lese lokalavisas referat fra formannskapet, som behandlet samme saker tidligere i uka:


Klart nei til de planlagte 180-meters vindmøllene

Men vil kommunene ha myndighet til å stoppe utbygginga?

 

Også en rekke andre saker skal opp til behandling i dagens ommunestyremøte. For eksempel:

  • Plan og designkonkurranse, Frøya helse- og omsorgssenter
  • Sluttbehandling av detaljregulering for Siholmen og Myratangen
  • Omklassifisering av del av Fv. 716 Flatval
  • Vurdering av bruk av likt tilknytningsbebyr i Frøya kommune, gebyrregulativet
  • Søknad om kommunal lånegaranti fra Dalpro AS

Hele saklista og dokumentene kan lastes ned her