Hitra/Frøya-toppen inn i fylkesstyret

Jann O. Krangnes 

Politikk

Jann Krangnes fra partiet Rødt på Hitra og Frøya er valgt inn i fylkesstyret til Rødt Trøndelag. Det skjedde da  Rødt Trøndelag holdt sitt årsmøte i Trondheim sist lørdag.

- Rødt opplever en enorm medlemsvekst i Trøndelag, det lover godt for kommunevalget, sier den nyvalgte fylkeslederen, Kari Kristensen.  Hun viser til at ved inngangen til 2018 var medlemstallet 344 i Sør-Trøndelag  og 76 i Nord-Trøndelag, til sammen 420 medlemmer. Ved siste årsskifte hadde Rødt 700 medlemmer i Trøndelag. 

- Per dags dato har vi nå aktive lokallag i Trondheim, Stjørdal, Skaun, Malvik, Namsos, Orkland, Røros, Steinkjer og Hitra/Frøya, sier Kristensen

- Med medlemsveksten ser vi stort potensiale for enda flere lokallag på kort tid. I Trondheim har vi nå lagene Rødt Trondheim, Rødt Strinda, Rødt Fagliglag og Rødt Universitetslag. Det kommende valget kommer til å bli det overlegent beste for Rødt i Trøndelag noensinne, og vi vil bli en kraft å regne med i mange kommuner over hele fylket, sier den nyvalgte fylkeslederen.

Det nye styret i Rødt Trøndelag består av 

  • Ronny Kjelsberg, Trondheim universitetslag
  • Jann Krangnes, Hitra/Frøya
  • Tina Haugen, Malvik                                    
  • Astrid Nordgård, Steinkjer
  • Hege Bae Nyholt, Trondheim
  • Kari Kristensen, Trondheim (leder)
  • Tor Berg, Strinda (kasserer)
  • Hanne Lise Fahsing, Namsos (vara)
  • Helge Rønsåsbjørg, Trondheim (vara)

Her er et bilde av det nye styret i Rødt Trøndelag. Jann Krangnes var ikke til stede da bildet bl