Følg møtet direkte her fra kl. 13

Skal bestemme vann- og næringsutbygging, skjenkebevilling, veinavn og regler for trivselstiltak

Politikk

I dag (torsdag) kl. 13 møtes Hitra kommunestyre.

Møtet kan du følge direkte på web-tv her (ekstern lenke til Hitra kommune).

Alle dokumentene kan lastes ned fra kommunens nettside

Sakene som skal til behandling i dag er:

  • Finansiering redusert utbygging Dolmøy Næringsområdet
  • Finansiering vann- og avløpsanlegg Sandstad, Svarthavet
  • Søknad om skjenkebevilling Elif AS
  • Endring av veinavnet Utsikten til Fyrmesterveien
  • Dalpro AS - søknad om kommunal lånegaranti
  • Retningslinjer for fondet "Trivselstiltak i grendene"

Legger vannledning frem til næringsområdet

Sikrer vannforsyningen til fremtidige bedrifter.