Brukte få minutter på å avvise klagen

Politikk

Hovedutvalg for forvaltning gikk i dag inn for å stadfeste rådmannens pålegg til TrønderEnergi om stans i utbyggingen av vindkraftverket. TrønderEnergi har klaget på pålegget og argumentert med at det ikke var grunnlag for å stanse utbyggingen.

Det var ingen debatt rundt rådmannens innstilling og hovedutvalget brukte kun få minutter på å fatte sitt vedtak. Men hovedutvalgsmedlem Ola Vie ville kommentere klagen.


 

- Det er ikke uvanlig å behandle klager i hovedutvalg for forvaltning, men det er første gangen jeg behandler en klage der klageren har så mange lag de klager på. Det er det subsidiære på det subsidiære, på det subsidiære. Det er klart at vi som kommunepolitikere må forholde oss til det saken handler om - om det er grunn til å gjøre noe med vedtaket om stans. Utgangspunktet er at vi hadde et kommunestyrevedtak som gikk på tre-årsfristen for dispensasjon. Alt det andre klageren legger til grunn er utenforståendes ting, mente Vie.

Det ble også lagt ved et brev fra advokaten til aksjonsgruppen Nei til vindkraft på Frøya.

- Det advokaten gjør i brevet er å understøtte rådmannens vurderinger av klagebehandlingen. Det er litt flere argumenter og konkrete eksempler på hvorfor rettsoppfattningen må være slik rådmannen legger til grunn, slik at det blir tydeligere i forhold til vedtaket, sa Vie.


Witzøe møter sterk kritikk for vindkraft-engasjementet sitt. Og svarer kritikeren

Salmar-gründer Gustav Witzøe fra Frøya har den senere tid gjort seg bemerket i kampen mot vindmøller. Nå møter han sterk kritikk for engasjementet sitt.

 

Saksgangen for den videre behandlingen av klagen hos fylkesmannen ble også etterspurt.

- Det er fattet et administrativt vedtak, som blir for første gang behandlet politisk i dag. Hvis klagen ikke blir tatt til følge går den videre til Fylkesmannen, som kan gjøre om vedtaket. Da går den tilbake til hovedutvalg for forvaltning. Vi kan da endre vedtaket slik at klagen blir tatt til følge. Og hvis vi ikke gjør det så går det vel til settefylkesmann. Eller går det til fylkesmannen, spurte Vie.

- Det spørs litt på saksgangen, men da er det vel settefylkesmannen. Det er vanlig saksbehandling, mente rådmann Beate Sandvik Meland.

Aksjonsgeneral Hans Anton Grønskag og en håndfull andre vindkraftmotstandere var til stede i kommunestyresalen.

- Det var et godt vedtak, og en naturlig oppfølging av kommunens pålegg om stans i utbyggingen. Jeg føler at vår advokat har påpekt punkt for punkt i Trønderenergis klage. Så vi føler oss ganske sikker, sier Grønskag til lokalavisa.

Lokalavisa Hitra-Frøya besøkte motstandsgruppas fremste talsmann Hans Anton Grønskag på hjemmebane ved inngangen til ei roligere påskeuke. Les det store intervjuet her: