Seks kjappe til Jann Krangnes, Rødt Hitra

Politikk

Lokalavisa har bedt alle listetoppene på Hitra og Frøya om å svare på seks spørsmål nå før kommunevalget. De som har svart, presenteres i dag: