Ønsker bedre vær-beskyttelse ved buss- og båtovergang

Egil Hestnes (leder), Lillian Ulvan (nestleder), Olaus Selvaag, Ingrid Herje og Ivar Kværnø. På bildet vises i tillegg leder i Senior Høyres Landsforbund, Lars Myraune, og Gerd Wold (begge til venstre i bildet) 

Politikk

Nystiftede Hitra Senior Høyre ønsker å ta opp med kommunen muligheten for å utbedre «venteromsfasilitetene» ved bussterminalen i Fillan. Samtidig ønsker senior-politikerne om det kan være muligheter for en slags overbygg ved gangveien til og fra hurtigbåten på Sandstad.