Ønsker bedre vær-beskyttelse ved buss- og båtovergang

Egil Hestnes (leder), Lillian Ulvan (nestleder), Olaus Selvaag, Ingrid Herje og Ivar Kværnø. På bildet vises i tillegg leder i Senior Høyres Landsforbund, Lars Myraune, og Gerd Wold (begge til venstre i bildet) 

Politikk

Nystiftede Hitra Senior Høyre ønsker å ta opp med kommunen muligheten for å utbedre «venteromsfasilitetene» ved bussterminalen i Fillan. Samtidig ønsker senior-politikerne om det kan være muligheter for en slags overbygg ved gangveien til og fra hurtigbåten på Sandstad.

Det kommer fram i lokallagets siste møtereferat.

Tilstedet i møtet var Hitra Senior Høyres leder Egil Hestnes, Lillian Ulvan, Olaus Selvaag, Ingrid Herje, Ivar Kværnø, Jarle Pedersen og Kjell Jensen, mens Kari Glørstad hadde meldt forfall.


- Glemmer aldri den fantastiske frihetsfølelsen det var å kjøre gjennom tunnelen for aller første gang

Hedring, mimring og en god del latter da Hitra kommune markerte at det er 25 år siden den offisielle åpninga av Hitratunnelen.

 

Under møtet orienterte Sigrid Hanssen fra kommunestyregruppa om diverse valg ved konstitueringa av kommunestyret, og da særlig medlemmer i Høyre.

 - Videre ble enkelte viktige saker som eks. Vannforsyning og event.samarbeid med Frøya Høyre om Regional Samferdselsstrategi diskutert, heter det i møtereferatet som er sendt lokalavisa.


Snart kjører vi med utslippsfrie hurtigbåter

– Det jeg fikk se og høre gjør meg optimistisk og glad, sier ordfører Ole L. Haugen.