Får statusrapporter fra lokalt NAV og barnevern

Hitra kommunestyre 2019   Foto: Hitra kommune

Politikk

Hvilke utfordringerer har man innenfor NAV og Barne- og familietjenesten her lokalt og nasjonalt? Det er utgangspunktet for et temamøte i Hitra kommunstyre torsdag denne uka.Temamøtet har en rekke innledere:

  • Status nasjonalt og lokalt i NAV – utfordringsbilde ved NAV-leder Hitra og Frøya
  • Diakoni på Hitra ved diakon i Kirken
  • Barnevern i et 3–års perspektiv og status 2019 ved leder barnevern og assisterende rådmann
  • Tidlig tverrfaglig innsats ved kommunalsjef oppvekst
  • Prosjekt barn- og familietjeneste ved prosjektleder