Sier ja til Witzøes tennisbane

Politikk

Gustav Witzøe har søkt om bygge ny vei og etablere en tennisbane på sin eiendom på Kverva. Tiltakene ligger i et landbruk- natur og friluftsområde i kommuneplanen.