Fortsetter som partileder

Aimée Leistad ble første gang valgt til leder av Frøya Høyre i 2019 og ble gjenvalgt under årsmøtet onsdag kveld.  Foto: Frøya Høyre

Politikk

Aimée Leistad fortsetter som leder av Frøya Høyre.

Lokallaget holdt sit årsmøte onsdag kveld. I det nye styret sitter leder Aimée Leistad (gjenvalgt), nestleder Runar Sivertsen og styremedlemmene Lars Måsøval, Eirik Bjørgan og Helge Stranden.

Stine Ervik og Anette Hammervold er varamedlemmer.

Aimée Leistad  Foto: Privat

I en uttalelse fra årsmøtet, skriver Frøya Høyre:

- Styret ser frem til å ta fatt på det nye året og arbeidet med å fortsatt sikre Høyre i regjering etter stortingsvalget 2021. Frøya kommune er i enorm vekst og utvikling og har opplevd en utrolig befolkningsvekst. Dette skyldes i stor grad veksten i oppdrettsnæringen og virksomheter knyttet til dette. For å sikre videre vekst og utvikling av Frøya trengs det fortsatt næringsvennlig høyrepolitikk. Høyre vil satse på utviklingen av ny og lønnsom teknologi som gjør at Norge kan hevde seg internasjonalt og skape nye arbeidsplasser i hele landet. Høyre ønsker å ta hele landet i bruk. Vi vil at innbyggerne skal få de tjenestene de trenger. Vi vet at faglig kompetanse og kvalitet betyr noe for alle barnehager, IT-tjenester, skoler og eldreomsorg. Sterke og bærekraftige lokalsamfunn er attraktive – også for bedrifter. Da ønsker bedriftene også å investere mer i lokalsamfunnet, og flere arbeidsplasser gir mer penger i kommunekassa. Høyre i regjering er garantien for at Frøya sikres videre vekst og utvikling."


Politikk