Følg Hitra kommunestyre direkte her

Vil ha orientering om havnesaken

Tor Johan Sagøy 

Politikk

Hitra kommunestyre møtes i dag (torsdag 18. februar) fra klokka 11. Som vanlig er det mulig å følge kommunestyrets møte her via web-tv. Det kan også ses i opptak via samme lenke.

Følg møtet direkte her (ekstern lenke til Hitra kommune)

I forkant av møtet har uavhengig representant Tor Johan Sagøy bedt ordføreren redegjøre for den såkalte havnesaken. Ordfører Ole Haugen (Ap) har innledningsvis i dagens møte sagt at han vil orientere om dette mot slutten av dagens møte.

«Etter de nylige presseoppslag ang overgang til Trondheim havn ønsker jeg en nærmere orientering om fremtidig status ang Hitra kysthavn og forhandlinger med både Trondheim havn og Kristiansund og Nordmøre havn,» skriver Sagøy i spørsmålet til ordføreren.

Bakgrunnen er at Hitra kommune vil bryte samarbeidet med Kristiansund og Nordmøre havn, noe som har falt havneselskapet på Møre tungt for brystet.


Nekter å gi fra seg millionverdiene i havna. Mottok budskapet fra Hitra «med sorg»

Kristiansund og Nordmøre Havn nekter Hitra å ta med seg kaianlegget Hitra kysthavn - til en anslått markedsverdi på 55 millioner kroner - når Hitra nå vil ut av samarbeidet.Delikat dilemma: Ingen kan bruke havna hvis de ikke blir enige

Havneselskapet vil beholde kaia, men kommunen vil skille lag og eier grunnen på land. Blir det ikke enighet, kan ingen bruke havna verdsatt til 55 millioner kroner, medgir Hitra-ordføreren.Slår tilbake. Mener de har et trumfkort som gjør at de kan bruke kysthavna som før

Havnefogden i Kristiansund deler ikke Hitra-ordførerens tolkning om tilgang på Hitra kysthavn og mener de har et trumfkort som gjør at de kan bruke kysthavna som før.


Blant sakene som skal til behandling i dagens møte er:

  • Plan for kulturenheten 2021-2024
  • Økonomi- og finansreglement for Hitra kommune
  • Områdenavn for eiendommen gnr 60 bnr 33
  • Hitra kommuness tilslutning til felles plaststrategi for Orkdalsregionen

Alle dokumenter og komplett sakliste kan lastes ned fra Hitra kommunes nettside