Frykter muggsopp, gjør justeringer i storhallen

Therese S. Sandvik i Frøya storhall. 

Sport

I slutten av september mottok Frøya storhallen bekymringsmelding rundt inneklimaet i hallen. Ledelsen i hallen fortalte i etterkant at de sammen med ekspertisen, blant andre kommunenlegen, har gjennomgått inneklimaet og funnet at det hallen er trygg å bruke.

Flere målinger har avdekket at det likevel er utfordringer som er verdt å ta tak i. Målinger viser at luftfuktigheten i hallen er høy, forteller storhallens ledelse i en melding sendt ut i dag.


 

- Etter bekymringsmeldinger fra brukere av Frøya Storhall tidlig i høst ble Mycoteam engasjert for å avdekke inneklima i hallen. Rapporten er nå klar og den viser høy luftfuktighet, noe som er uheldig for inneklimaet da vi ser det lett oppstår kondens, som igjen kan skape grobunn for muggsoppvekst. Frøya Storhall har allerede igangsatt tiltak for å lukke de avvik som har oppstått, men også for å bedre inneklimaet i hallen. Vi takker for tilbakemeldinger vi har fått vedrørende inneklimaet, slik at dette ble satt på dagsorden, skriver Therese S. Sandvik, daglig leder i Frøya Storhall AS.


Bilsalg har det blitt og nå planlegges det ny bilmesse

I tillegg vil Frøya storhall arrangere en annen type messe til våren