- Slikt kan man ikke tillate seg i et lokaloppgjør

Jevnt mellom Sandstad og Frøya.
Sport

6. divisjon herrer