Tilbakebetaler utlegg for flere hundre tusen kroner gjort av Øyregionens idrettslag

  Foto: Illustrasjonsfoto

Sport

Lotteri- og stiftelsestilsynet offentliggjorde i dag tildelinga av kompensasjon for vare- og tjenestemoms for 2018, eller det som også blir omtalt som momskompensasjon. Formålet med ordninga er å kompensere for de kostnadene som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.