Nærmer seg løsning på ny aktivitetshall

Sport

I 2018 vedtok styret i Hitrahallene å vurdere muligheten for å bygge en aktivitetshall ved Hitrahallen. Arbeidsgruppa som ble opprettet for å arbeide med aktivitetshallen har nå sendt en revidert søknad til kommunen om å få årlige tilskudd fra kommunen for å dekke lån og avdrag på drøyt 37 millioner kroner. Søknaden skal behandles i formannskapet tirsdag.