Stenger Lakseveien flere steder under første konkurransedag

Sikkerhetsansvarlig for Toppidrettsveka på Hitra, Jørgen Fjeldvær. 

Sport

Det kommer til å bli lagt begrensninger for biltrafikken på Fv. 714 Lakseveien under gjennomføringa av Toppidrettsveka på Hitra den 19. august. I år, når løypa er lagt fra Jøsnøya til Ulvan, vil veien bli stengt flere plasser i timene før og under rulleskiløpet, som samler ski-eliten på sommerføre og asfalt.

- Prinsippene for trafikkavviklingen blir de samme som for de vellykkede gjennomføringene i 2019 og 2020. To arrangement som vi har gode erfaringer fra og som ble gjennomført uten større trafikale utfordringer. Vi har hatt et godt samarbeid med eksportbedrifter, kollektivselskaper, blålysetater og andre de to foregående år og håper vi får til det også i år, forteller sikkerhetsleder for Toppidrettsveka på Hitra, Jørgen Fjeldvær.


- Det fantastiske folkelivet gjør det gøy å produsere TV

I følge TNS Gallup var det 1,6 mill. TV-seere innom sendingene fra Toppidrettsveka i 2020. Folkefesten langs løypa er en utrolig viktig del av konkurransen, påpeker TV-produsentene og håper øyværingene klarer å skape masse liv og røre igjen i år.


Arrangøren har fått tillatelse fra veieier Trøndelag fylkeskommune til å gjennomførte de planlagte stengningene.

I grove trekk blir stenginga gjennomført slik:

  • Fv714 gjennom Fillan sentrum stengt for trafikk mellom kl 12.00 – 22.00. Omkjøring med ledebil via Postveien og Stadionveien.
  • Fv714 mellom Hemnskjela og Ulvan blir i grovt stengt mellom kl 17.50 og 21.00.

Stengetider Toppidrettsveka Hitra den 19. august 2021  Foto: Toppidrettsveka

Utrykningskjøretøy i utrykning vil kunne passere alle sperringer og stengetidspunkter.

Fillan sentrum vil bli stengt for normal innfart gjennom store deler av konkurransedagen. Inn- og utkjøring av Fillan sentrum vil skje via vareleveringsområdet til Rema 1000.Fra Toppidrettsveka i 2019, der feltet - inkludert Petter Northug - passerer Knarrlagsundet.  Foto: Cecilia Brurok