Interessenfor Hitra Fridrettsklubb har vokst. Klubben driver aktivt, og sender jevnligløpere til forskjellige konkurranser omkring i landet.

Etekstra løft har klubben fått etter at flere eriteere har flyttet til Hitra.Mange av disse har sluttet seg til friidrettsklubben.

- Det virker som om guttene og jentene fra Eritrea harfunnet ut at det å være med oss også betyr mye for dem. For oss er dette veldiginspirerende, sier friidrettsleder Jan Kjølsø.

Ekstra hyggelig er det også at jentene framottaket har kastet seg med. På treninga torsdag var de hele sju jenter.

Torsdag kveld møtte det opp hele 32 løpere . Her varalt fra ferske løpere til konkurranseløpere. Mosjonistpuljen med Mia Kofoed og Leif Eriksen i spissen løp Torvhattenrunden, mens demer etablerte løp til Blåskoghytta med et intervall-opplegg på tilbaketuren.Det meldes om at nykommeren Tore Sagmo hevdetseg greit.