Hitra idrettspark har gratis bruk for barn og unge. Med mål om å likestille ute- og inneidrett, har kommunestyret bedt om å utrede muligheten for å innføre fri halleie i Hitrahallen for ungdom.

Hitra kommunetyre har tidligere bevilget 100.000 kroner for inneværende år, og den samme summen for 2013, for å redusere leien av Hitrahallen for barn og unge. For å kunne gjøre bruken helt gratis for denne aldersgruppen, må kommune spytte inn ytterligere 100.000 kroner hvert år.

Tirsdag skal formannskapet behandle saken. Innstillingen fra rådmannen er at man setter av 100.000 kroner ekstra i budsjettet for neste år, og at fri halleie innarbeides i økonomiplanen for de kommende årene med 200.000 kroner hvert år. Går dette gjennom, blir det fri halleie fra 1. januar.