- En kjempeprestasjon av jentene, sier Håkon Seternes.

- Det er grunn til å håpe at vi får høre mere fra den jenta, mener Håkon Seternes.