Øyene Hitra og Frøya er de eneste norske medlemmene i Island Games Assosiation (IGA), som annenhvert år arrangerer de internasjonale øylekene. Med daværende kultursjef Arnold Myreng i spissen, var Frøya med å stifte denne organisasjonen, som nå har 24 medlemsøyer. Frøya er en av øyene som har sendt deltakere til samtlige øyleker siden starten i 1985.

Førstkommende helg kommer det internasjonale IGA-styret til Hitra og Frøya. Her skal de avholde ordinært styremøte, samtidig som de også får en omvisning på de to medlemsøyene.

- Har villet tone ned deltakelsen

Sist tirsdag ble Frøya kommunes rolle i Øylekene diskutert i formannskapet. Her kom det fram at flere politikere ikke ser på deltakelse i øylekene som noe spesielt viktig for øyas idrettsliv. Det var spesielt Kristin Reppe Storø (Ap) som målbar dette synet.

- Da vi utformet handlingsplanen for idrett ønsket vi å tone ned engasjementet rundt øylekene, og i stedet løfte masseidretten og friluftslivet, sa Reppe Storø.

Hun viste til at det opp gjennom tidere har vært delte erfaringer rundt Frøyas deltakelse, og at ofte ikke har vært de mest aktive idrettsungdommene fra Frøya som har deltatt. Håndball - som er en av Frøyas største idretter - er for eksempel ikke en IGA-idrett.

- Jeg tror ikke deltakelse på øylekene er viktig for de frøyaungdommene som satser på toppidrett, og jeg tror ikke det er viktig for masseidretten, sa Reppe Storø.

Deltakelse i øylekene er ment brukt som ei gulrot for ungdom til å satse på idrett. Men høye egenandeler til reise og opphold, har også ført til at mange har trukket seg fra deltakelse. I år har Frøya meldt på basketball-lag til lekene på Jersey, men da egenandelen siden påmelding har økt fra 5000 til 7000 kroner, er det i følge Frøyas IGA-leder Andreas Kvingedal per nå usikkert om de får muligheten til å reise.

Ikke alle politikerne delte Reppe Storøs syn på øylekene. Varaordfører Martin Nilsen (H) har selv vært deltaker i golf.

- For dårlig markedsført

- Det er et stort arrangement, og det har vært en stor opplevelse å få være med på. Jeg tror utfordringa ligger i at Frøyas befolkning vet for lite om øylekene.

Det mente også Arvid Hammernes (V).

- Jeg synes ikke det skal være noe mål å tone ned dette med deltakelse i øylekene. Jeg tror tilbudet er for dårlig markedsført, rett og slett, sa Hammernes

Bakgrunnen for at saken kom opp i formannskapet, var at IGA-Frøya ikke har hatt noe fungerende styre de siste årene. I utgangspunktet skulle idrettsrådet være lokalt styre, men dette har i følge Andreas Kvingedal ikke fungert. Derfor fremmet han sak der formannskapet var invitert til å utnevne to representanter til styret. Implisitt i dette lå en anledning til å få inn lokalpolitikere i styret. Men dette ble avvist av formannskapet, som til slutt ble enige om å støtte den verbale delen av forslaget som blant annet sier at «Frøya kommune ser det som en viktig del av idrettstilbudet på Frøya at idrettsungdommen har mulighet til å delta internasjonalt gjennom øylekene...». Men man overlater til administrasjonen å oppnevne to kommunale representanter til styret.

[M]

25 deltakere i år

Frøya har meldt opp 25 deltakere til sommerens øyleker. Ved siden av basketball-laget er dette fire deltakere i golf, to i friidrett, en skytter og en syklist. En av basketspillerne er også påmeldt i svømming. Frøya fikk ikke delta i årets fotballturnering, da de var for seint ute med å gi endelig bekreftelse.