Frøya kommune har valgt å innlege kontraktsforhandlingr med Hugaas Entreprenør fra Støren om bygging av den planlagte Frøya Storhall med innendørs fotballbane. Firmaet leverte det laveste anbudet.

Det er i alt tre entreprenører som vil bygge storhallen, og i et møte med Hugaas Entreprenør til uka vil Frøya kommune befare tomta sammen med entreprenørselskapet og gjennomgå utkastet til tegninger.

- Det er viktig for oss å sikre god logistikk i bygget med tanke på at servicebygget også skal betjene nåværende bane, eller ny 7-bane med kunstgress. Da blir resten av nåværende bane parkering. Dette er ikke endelig bestemt, forteller Jan Otto Fredagsvik, seniorrådgiver i Frøya kommune og prosjektkoordinator for Helhetlig idrettspark.

Ifølge Frøya kommune var det tre firmaer som leverte anbud: Ruta Entreprenør, Stjern Entreprenør og Hugaas Entreprenør. Sistnevnte lavest og innenfor budsjett.

- Dyreste tilbud 83,7 millioner kroner, det laveste på 57,7 millioner kroner. En tomtepris på ca 2 millioner kroner kommer i tillegg, forteller Fredagsvik.

Fotballhallen er som tidligere omtalt tenkt som et spleiselag mellom kommunen, tippemidler og bidrag fra næringslivet.

- Når endelig finansiering fra næringslivet er dokumentert og andre formaliteter på plass, kan vi begynne å rydde tomta, forhåpentligvis i løpet av siste halvdel av oktober. Det blir dugnad. Det er håp om ferdigstillelse av Frøya Storhall  innen 1.juni 2016, sier Fredagsvik til lokalavisa Hitra-Frøya.

- Når det gjelder finansiering, så må det understrekes at kommunestyret har vedtatt at det ikke skal bevilges penger til bygget fra kommunen, men kommunen har garantert for et lån i KLP på 10 millioner til Frøya Storhall AS, som skal betjene lånet og andre driftsutgifter gjennom leieinntekter. Storhallen skal med andre ord ikke belastes driftsbudsjettet til Frøya kommune, sier Fredagsvik.

- Totalt for alle prosjektene i Helhetlig Idrettspark er det snakk  om investeringer for rundt 85 millioner kroner, der kommunens andel er på 12-13 millioner, og det meste da til Basishallen /renovering ombygging flerbrukshallen. Dette arbeidet er i gang, sier Fredagsvik.

De to firmaene som ikke nådde opp i konkurransen har fått klagefrist til 18. september.