Etter møtet i Frøya kultur- og kompetansesenter på senhøsten i fjor, der planene for såkalt helhetlig idrettspark på Sistranda ble presentert, har mye skjedd. Det forteller Jan Otto Fredagsvik, som er prosjektkoordinator og sekretær for alle gruppene som er nedsatt.

Det er opprettet en prosjektorganisasjon, som ledes av en styringsgruppe der Maciej Karpinski er leder. Videre er det opprettet fem brukergrupper, som utreder og prioriteter tiltak innenfor fem delprosjekter:

1. Rehabilitering/påbygging av idrettshallen. Leder: Olav Raanes

2. Fotballhall ved «Golan». Leder: Ken Schønningsen

3. Oppgradering av uteområdene ved skolene. Leder: Ulrik Ervik

4. Sjø- og vannsport. Leder: Øyvår Helstad

5. Stier, o-kart m.m. i marka. Leder: Johan Egil Grønskag.

- Arbeidet er godt i gang i alle brukergruppene. Det er stor entusiasme , og framdrifta er god. Rehabilitering/påbygging av idrettshallen starter allerede i sommer, forteller Fredagsvik.

- Når det gjelder finansiering, så undersøkes alle muligheter for støtte. Alle tiltakene vil ha rett til tippemidler, men vi må stå i kø noen år før alle midler er på konto. Vi ser også på mulighetene for dugnadsinnsats, der det ligger til rette for det. Vi er selvsagt interessert i - og for noen av prosjektene avhengig av – økonomiske bidrag fra næringslivet, sier han.

Denne torsdagen er derfor næringslivet invitert til åpent møte i Frøya kultur- og kompetansesenter.