Som lokalavisa tidligere har skrevet, har Nabeita IL og Frøya FK bedt Frøya kommune om å bli deleier i Frøya idrettspark.

I formannskapet tirsdag skal politikerne ta stilling til om de skal kjøpe seg inn i Frøya idrettspark med 33 prosent andel, etter en forespørsel fra samarbeidsutvalget Frøya Idrettspark(Nabeita IL/Frøya FK). De skriver i forespørselen at de ikke klarer de økonomiske utfordringene som skal til for å ferdigstille anlegget, og ber derfor kommunen om hjelp.

Frøya FK måtte i siste sesong spille cupkamp på Hitra på grunn av at banen ikke tilfredsstilte kravene.

- Idrettsparken er nesten ferdigstilt, men det mangler en del før vi kan oppfylle kravene i forhold til Norges fotballforbund. Det mangler godkjent lys og gjerde rundt hele banen, tak over tribunen, innbytterbenkene må festes, og et klubbhus med garderober. Det håper vi kommunen vil være og bidra til, sa sportslig leder Stig Halvorsen i Frøya FK da lokalavisa Hitra-Frøya omtalte saken i februar.

Summen på 225.000 kroner skal blant annet brukes til å å bygge ferdig gjerdet rundt hele banen, og sette opp manglende lys og toalett. Selve arbeidet skal gjøres på dugnad og det er beregnet at det vil gå med 800 dugnadstimer før banen er ferdigstilt.

Må bli ferdig: Frøya idrettspark må ferdigstilles før fotballkretsen godkjenner banen for kamper.