NFF ber toppklubbene avlyse kampen i Frøya storhall